Loading 0

MEDENİYETLER BEŞİĞİ

  • עברית
   • תורכית
   • ערבית
   • אנגלית
   • גרמנית
   • רוסית
   • צרפתית
   • ספרדית

גובקלי טפה

האתר הארכיאולוגי גובקלי טפה ממוקם 18 ק"מ צפונית מזרחית למרכז העיר שאנלי אורפה, ליד כפר אורנצ'יק. זה נחשב לקהילת בנייני הכת העתיקה ביותר בעולם. זה נחשב לשילוב של המבנים החשובים

 

גובקלי טפה / שאנלי אורפה

גובקלי טפה / שאנלי אורפה

האתר הארכיאולוגי גובקלי טפה ממוקם 18 ק”מ צפונית מזרחית למרכז העיר שאנלי אורפה, ליד כפר אורנצ’יק. זה נחשב לקהילת בנייני הכת העתיקה ביותר בעולם. זה נחשב לשילוב של המבנים החשובים העתיקים ביותר בעולם. זהו מקדש ייחודי לתקופה הניאוליתית. גובקלי טפה, אשר ידוע שאינו שימש כיישוב ושימש לפולחן, נכלל ברשימת מורשת עולמית של אונסק”ו בשנת 2018 עם אדריכלות המונומנטלית המדהימה שלה.

הוא התגלה בשנת 1963 במהלך סקר שנערך בשיתוף פעולה עם אוניברסיטאות איסטנבול ושיקגו וזוהה כ”ההתיישבות הניאוליתית וי.52”. חפירות של גובקלי טפה יזמו על ידי הארכיאולוג הגרמני פרופ ד”ר קלאוס שמידט בשנת 1995 ונמשכו 20 שנה עד מותו בשנת .2014

גובקלי טפה, הוא המקדש הראשון שנבנה בתקופתם של אנשי ציידים ולקטים, הרחק ממושגי ההתיישבות והחקלאות, לפני שעברו לחיי העיר.

המקדש, איך הוא תוכנן לפני 12 אלף שנה, עדיין לא ניתן לענות עליו, הוא התגלית הארכיאולוגית החשובה ביותר בשנים האחרונות, שנבנה כ- 7,500 שנה לפני הפירמידות במצריים וסטונהנג’ באנגליה. זה נשאר ללא פגע בסביבתו הטבעית במשך 12 אלף שנה.

ובקלי טפה  הוא העבודה של ארגון ודמיון נהדרים, מעבר להיותה האנדרטה העתיקה ביותר בסדר גודל כזה, מהווה את נקודת האפס של ההיסטוריה במובנים רבים. לרוב האובליסקים בפנים יש סמלים אנושיים, בעלי חיים או מופשטים. בנוסף לתבליטים העתיקים ביותר שנחצבו באבן, נמצאים גם תבליטים של בעלי חיים תלת מימדיים. האובליסקים עם מוטיבים של היד, הזרוע והאצבעות על גופם מתפרשים כפסלים אנושיים מסוגננים.