Loading 0

MEDENİYETLER BEŞİĞİ

  • עברית
   • תורכית
   • ערבית
   • אנגלית
   • גרמנית
   • רוסית
   • צרפתית
   • ספרדית

מתחם לדרווישים של מבלנה

מקום דרווישים של מבלנה שנחשב כמרכז תרבות ואמנות מבוולי, הוא אחד ממרכזי האמונה האנטוליים החשובים ביותר. זוהי גם נקודת התייחסות חשובה לאחדות הדת והמדינה.

 

מתחם לדרווישים של מבלנה / קונייה

מקום דרווישים של מבלנה שנחשב כמרכז תרבות ואמנות מבוולי, הוא אחד ממרכזי האמונה האנטוליים החשובים ביותר. זוהי גם נקודת התייחסות חשובה לאחדות הדת והמדינה.

מתחם לדרווישים של מבלנה / קונייה

מקום דרווישים של מבלנה שנחשב כמרכז תרבות ואמנות מבוולי, הוא אחד ממרכזי האמונה האנטוליים החשובים ביותר. זוהי גם נקודת התייחסות חשובה לאחדות הדת והמדינה. זה נחשב לאחת ממערכות המוזיקה החשובות בעולם, וזה המקום הבסיסי ביותר כדי להבין את מחשבת מבולווי, אשר תרם את התרומה החשובה ביותר להיווצרותה של מוסיקה דתית טורקית מהעבר להווה.

מקום דרווישים של מבלנה המשמש כיום כמוזיאון, בעוד שזה היה גן הוורדים של ארמון סלג’וק, הוא נתרם על ידי הסולטן אלאדין קייקובאד לאביו של מבלנה, סולטאנול-אולמה בהאדין ולד. לאחר מותו של סולנטנול-אולמה, מי שאוהב אותו פנה למבלנה ואמר שהם רוצים לבנות מקדש על קברו של אביו, אך מבלנה סירב לבקשה זו באומרו: “האם יש מקדש טוב יותר מכיפת שמים?” עם זאת, כאשר הוא נפטר ב- 17 בדצמבר 1273, בנו של מבלנה סולטאן ולד, קיבל את בקשותיהם של אלה שרצו לבנות מקדש על קברו של מבלנה.

במוזיאון מוצגות העבודות השייכות לנביא מבלנה ולמסדר מבולווי, ספרי כתבי יד, צלחות, מנורות שמן וכלי נגינה.